Aktuality

Společnost mají regulovat „navyklé způsoby, jenž nespadají pod zákony.“ Tak shrnul Alexander Tomský jednu ze zásad britského konzervatismu ve své přednášce o rozdílech mezi britským a kontinentálním konzervativním myšlením.
Protože se Česká společnost pro civilizační studia stala v uplynulých dnech terčem několika útoků médií nakladatelství Economia Zdeňka Bakaly, a rovněž tak Českého rozhlasu, pokládáme na nutné uvést na pravou míru nepravdy, které tato média šíří.
Civilní právo a válečný stav. Každý režim má svá pravidla, postupy, etické standardy i celkový způsob myšlení. I nejvíce humánní civilizované společnosti akceptují, že za války jsou přípustné akce, které by byly za mírového stavu naprosto nepřijatelné. To se týká násilného postupu vůči nepřátelské straně, omezování občanských svobod i dalších oblastí.
Populační růst a jeho následky byly tématem přednášky Mariana Kechlibara přednesené na půdě České společnosti pro civilizační studia.
"Zatímco Západ se více jak půlstole- radikalizuje a svůj mesiášský komplex soustřeďuje do touhy po absolutní rovnosti, tak naše středoevropské a východní země byly vůči této agresi „díky“ komunismu v izolaci a výstřelky neomarxismu jsou jí logicky cizí," konstatuje ve své analýze Mgr. Petr Hlávka.
Lidská práva obyvatel zemí Evropské unie mohou být respektována a chráněna jen potud, pokud se nedostávají do kolize s právem šaríja. Vyplývá to z precedentního rozsudku Evropského soudu pro lidská práva v kauze Elisabeth Sabaditsch-Wolff, který byl vynesen před několika dny. Precedens je plně závazný pro 28 evropských zemí a významně ovlivní právní situaci v dalších 20.
Česká společnost pro civilizační studia vydala práci docenta Jána Dudáše DEAKADEMIZÁCIA UNIVERZÍT BOLONSKOU REFORMOU. Autor v ní ukazuje, že Boloňská reforma ve skutečnosti přispěje k úpadku univerzit a nezávislého kritického myšlení vůbec.
Přestali nám vládnout lidé z masa a kostí, moci se zmocnili potírači a usměrňovači všeho přirozeného, co v člověku je: byrokraté neboli „nová aristokracie“. Nejde tu o ideologii, nýbrž o obtížně zastavitelný mechanismus, který už nezná pojem odpovědnosti. Jím určovaná pravidla již nejsou legitimní… Strhující rozhovor s duchovním otcem českých huntingtonologů nad poselstvím jeho bestselleru Prolomení hradeb.
Jan Keller, Benjamin Kuras, Petr Robejšek, Petr Žantovský a další respektované osobnosti jsou zastoupeny ve sborníku 10 let od smrti Samuela Huntingtona: Opravdu žijeme v éře střetu civilizací? Sborník vydal spolek pro vědu a vzdělávání Media Res jako svou 12. publikaci.
V Chicagu v současné době probíhá první soudní proces za mrzačení genitálií nezletilých dívek. Obžalovaná je vzdělaná indická muslimka Dr. Jumana Nagarwala, která měla odebrat části genitálií až stovce holčiček, z nich mnoho bylo mladší deseti let. Podle amerického zákona je to trestáno až pětiletým vězením. Ačkoliv byl zákon přijat už před 22 lety, dosud nebyl uplatňován.

Stránky