Recenzovaná publika o elitách na Slovensku

Česká společnost pro civilizační studia vydala práci docenta Jána Dudáše MÁME VÔBEC ELITY NA SLOVENSKU? Autor se v ní kriticky zabývá některým aspekty života slovenské společnosti.
5. 4. 2021 16:02 | Link: http://www.stret-civilizaci.cz/node/892

Práce rozebírá pojmy jako „intelektuál“, „inteligence“ a elita“, a zároveň ukazuje, proč jsou intelektuální elity důležité pro život společnosti. Vytváří při tom typologii příslušníků inteligence od „intelektuála“ až po „lumpeninteligenta“. Dále probírá situace v pěti klíčových oblastech života společnosti – university, ekonomii, politiku, justici a médiích. Dochází k závěru, že skutečné intelektuální elity na Slovensku chybí, že země dokáže přežívat i bez nich, ale že absence elit je překážkou dalšího rozvoje.

Práce je ke stažení zde.