Nizozemí: Muslimové mají právo vyhrožovat homosexuálům smrtí

3. 12. 2016 - Skupina poslanců požaduje vyšetřování případu, kdy vládou financovaná linka podpory odmítla řešit případy vyhrůžek smrtí, protože jednání útočníků prý musí být posuzováno "v kontextu jejich náboženské víry."
24. 11. 2016 20:54 | Link: http://www.stret-civilizaci.cz/node/822
Amsterdam

MiND je telefonní linka, kam lidé mohou nahlašovat případy vyhrožování, diskriminace, rasismu atd. Provozuje ji nezisková organizace a je financována ze státního rozpočtu.

V poslední době opakovala řešila případy, kdy muslimové kontaktují homosexuály a vyhrožují jim useknutím hlavy, upálením nebo podříznutím. Podle názoru MiND se jedná o legitimní výraz náboženského přesvědčení muslimů. Za jiných okolností by takové vyhrůžky byly trestným činem, ale protože Korán zabíjení homosexuálů schvaluje, mají muslimové na tyto názory právo, tvrdí MiND.

Zdroj: JihadWatch.org