Odjinud

"Můj soukromý tip zní, že Evropa během několika desítek let nebude multikulturní, nýbrž ostrůvkovitě rozdělená na poměrně uzavřené enklávy, kterých bude mnohem větší počet než dnes. Přitom v „nárazníkových pásmech“ lze počítat s napjatými vztahy," říká ekonomka Markéta Šichtařová
"Evropské elity si pravděpodobně myslí si, že přijmeme islám a potom uděláme nějakou reformaci. Je to vlastně předpoklad, který vyslovil Adolf Hitler ve svém rozhovoru s Albertem Speerem, když říkal, že Arabové by díky svojí dobyvačnosti vnutili islám Němcům a Němci by pak díky vyšší inteligenci převzali vedení islámského světa," říká Petr Bakalář.
"Evropský model reprezentuje jakýsi pomyslný civilizační a etický vrchol. Svět by byl dobrým místem k životu, kdyby byli všichni takoví. Jeho slabinou je ovšem jeho zranitelnost, když se setká s něčím těmto hodnotám tak vzdáleným, jako je islám," říká psycholog Petr Bakalář
Jaké bylo, je a bude Rusko? Co je to vůbec za zvláštní fenomén – kulturní, ekonomický, geopolitický – a máme vůbec nějakou šanci porozumět všem jeho zvláštnostem? Proč se při pohledu na Rusko tak často díváme s obavami, předsudky, historickými analogiemi, které už ztratily svou aktuálnost? A co je to za konflikt, který se letos rozhořel na území mezi Ruskem a zeměmi euroatlantického prostoru? Kdo rozpoutal válečné běsnění na Ukrajině a s jakým cílem? Kdo jej dnes nejvíc přiživuje a komu to může sloužit? Jak to souvisí s událostmi v jiných, obdobně neklidných částech světa, zejména na Blízkém a Středním východě?
Médiokracie je pojem skloňovaný po řadu uplynulých let v různých kontextech. Zpravidla se jím míní skutečnost, že hromadné sdělovací prostředky neboli masmédia mají významný vliv na společenské dění, který občas přerůstá nejen v ambici, ale – za jistých okolností i schopnost formovat či deformovat události na politické scéně. Jako by média vskutku měla „moc“.
„Proč se česká média bulvarizují? Proč se tzv. seriózní tisk i elektronická média tak usilují přiblížit se triviálností svých obsahů a vnějškovou vizuální efektností svých forem přiblížit deníkovým tabloidům či komerčním televizím? Je to opravdu proto, že mizí inteligentní čtenář, posluchač, divák médií, nebo si jen média sama usnadňují život a na snižování nároků poptávky publika se jen vymlouvají?
„Konference s názvem „Ukrajina – dva roky od událostí na Majdanu a v Oděse“ se konala v Praze 25. dubna 2016. Vystoupili na ní přední odborníci z různých oblastí – od historie pres politologii, zpravodajské služby – po pedagogiku a média. Jejich příspěvky tvoří první oddíl tohoto sborníku.
Střet civilizací
Teorie Samuela Huntingtona o tom, že světová politika přerůstá v bitvu kulturní okruhů, působila před časem alarmisticky. Teď se ale zdá, že Huntington popsal situaci přesně.
Barbara Landenburger
Jedním z nejhorších aspektů současné politiky moderní levice je to, že její stoupenci otevřeně odmítají akceptovat, že my na pravici se odmítáme účastnit kolektivní sebevraždy, kterou páchají.