Připojte se k nám

Vítáme každého, kdo se chce přidat k našim diskuzím. Každého, kdo má co říct, umí zpracovat text. Nebo chce pomoci šířit poznání v místě, kde žije.
29. 11. 2016 16:45 | Link: http://www.stret-civilizaci.cz/node/832
Místní pobočka Společnosti pro civilizační studia může být založena v zásadě kdekoliv

ZORGANIZOVAT PŘEDNÁŠKU. Rádi přijedeme i do vašeho regionu. Pokud si nejste jisti, že dokážete přednášku zorganizovat, ale chcete pomoci, ozvěte se nám. Dokážeme zařídit vše potřebné.

ZAŘADIT KNIHY DO MÍSTNÍ KNIHOVNY. Je možné, že vaši spoluobčané dosud nemají přístup ke knihám Benjamina Kurase nebo publikacím Centra pro studium politického islámu? Ozvěte se nám. Knihy nabídneme, dodáme a možná i dokážeme sehnat sponsorský dar na jejich zakoupení.

V případě ZÁJMU O ČLENSTVÍ stačí napsat e-mail.

ZALOŽENÍ MÍSTNÍ SKUPINY je krokem k tomu, aby vaši spoluobčané měli pravidelné informace, které jim pomohou lépe pochopit současnou civilizační situaci, aby mohly probíhat pravidelné besedy a přednášky apod.

Můžete nás podpořit i finančním darem na účet 4211142939/6800. Více peněz znamená více přednášek, více publikací, více lidí uvědomujících si hloubku a rizika současné situace.