Recenzovaná publikace: Studie o Boloňské reformě

Česká společnost pro civilizační studia vydala práci docenta Jána Dudáše DEAKADEMIZÁCIA UNIVERZÍT BOLONSKOU REFORMOU. Autor v ní ukazuje, že Boloňská reforma ve skutečnosti přispěje k úpadku univerzit a nezávislého kritického myšlení vůbec.
15. 10. 2018 23:53 | Link: http://www.stret-civilizaci.cz/node/874

Práce rekapituluje funkci univerzitního vzdělávání a popisuje počátky vysokého školství v světě. Paradigmata vysokoškolského vzdělávání jsou prezentována od školy Thálese z Milétu (6. století př. n. l.) přes papežské paradigma nevzdělanosti z roku 600, služební paradigma Římské církve od 12. století, Newmanovu vzkříšenou ideu univerzity vystřídanou Humboldtovou  Universitas litterarum v 19. st. Stručně je zmíněna dichotomie inteligence jako následek poznatků přírodních a technických věd. Po paradigmatech vzdělávání v diktátorských režimech nacismu a komunisme bylo po druhé světové válce prosazováno paradigma masového vzdělávání, které bylo koncem 90. nahrazeno tzv. Boloňskou reformou. Jedná se o důsledek cílevědomé činnosti anticivilizační a antihumánní Frankfurtské školy, ze které vzešlo dementně deviantní indoktrinační paradigma. Práce analyzuje negativa Boloňského reformy a navrhuje opatření pro návrat univerzity na vzestupnou trajektorii.

Práce je ke stažení zde.