Sborník z konference 10 let od smrti Samuela Huntingtona

Jan Keller, Benjamin Kuras, Petr Robejšek, Petr Žantovský a další respektované osobnosti jsou zastoupeny ve sborníku 10 let od smrti Samuela Huntingtona: Opravdu žijeme v éře střetu civilizací? Sborník vydal spolek pro vědu a vzdělávání Media Res jako svou 12. publikaci.
15. 8. 2018 15:39 | Link: http://www.stret-civilizaci.cz/node/869

Základem sborníku jsou proslovy přednesené na huntingtonovské konferenci, která proběhla 9. dubna 2018 v Praze. V řadě případů ovšem byly původní příspěvky prodlouženy nebo jinak přepracovány. Recenzentem sborníku je profesor Jiří Svoboda, editorem docent Petr Žantovský. Témata sborník se točí kolem otázky, zda se Huntingtonova vize střetu civilizací opravdu naplňuje. Odpovědi jsou podle očekávání různé. Docent Petr Robejšek dospěl k názoru, že dění v Evropě v zásadě probíhá podle Huntingtonova scénáře. Ředitel Institutu Václava Klause dr. Jiří Weigel ve své řeči oponoval, že islámská civilizace je natolik zaostalá, že není možné ji brát vážně jako účastníka střetu. Problém je podle něj výhradně uvnitř Západu. Nezávislý sociolog Dr. Petr Hampl přišel s kompromisním stanoviskem. Ke konfliktům podle něj dochází výhradně na rozhraní islámu a jiných civilizačních okruhů. Nevidíme také formování spojenectví všech proti Západu, jaké Huntington předpovídal. Spíš se zdá, že Západ se dostává do role vazala islámu a dává mu k dispozici svou ekonomickou sílu i své technologie pro útoky na další civilizace – pravoslavnou, budhistickou, čínskou… Další autoři ve svých příspěvcích osvětlují studovanou problematiku z dalších aspektů. Profesor Jan Keller případovou studii o prosazováni islámu ve Francii, docent Petr Žantovský shrnul klíčové poznatky z relevantní literatury poslední doby a Benjamin Kuras zase analyzuje některé tendence vedoucí k úpadku vzdělanosti v západních společnostech.

Sborník je zdarma ke stažení zde.