Výzva k zasílání příspěvků: Střet civilizací

Ani více než 20 let po prvním vydání Huntingtonova Střetu civilizací neutichá diskuze, kterou tato esej (a později kniha) vyvolala. Během zmíněných 20 let proběhla řada převratných historických událostí, které jsou často interpretovány jako potvrzení některých základních Huntingtonových tezí. Na druhé straně se můžeme setkat s názory, že rostoucí napětí mezi civilizačními okruhy je jen iluzí, že hranice islámu ve skutečnosti nejsou krvavé a že se nenaplňují ani další Huntingtonovy propozice. V každém případě je možné, že nalezení odpovědi na tyto otázky je zásadní nejen pro další společensko-vědní debatu, ale také pro úspěšný vývoj západních společností, a dost možná i pro jejich přežití.
29. 10. 2017 20:12 | Link: http://www.stret-civilizaci.cz/node/861

Česká společnost pro civilizační studia proto vyhlašuje výzvu k podávání příspěvků, které se touto problematickou zabývají a které budou předneseny na konferenci, jež se bude konat v prvních měsících roku 2018.

Jeden tématický okruh příspěvků bude metodologický.  Cílem je najít měřítka nebo metody, které umožní posoudit, zda se posuzované teze naplňují, případně aplikovat nějakou již existující výzkumnou metodu.

Druhý tématický okruh bude zaměřen na jednotlivé teze Huntingtonovy teorie. Mohou si mimoevropské společnosti osvojit západní technologie a přitom odmítat západní hodnoty, a dokonce i západní vědu? Existuje vztah mezi natalitou a agresivitou společností? Je modernizace opravdu spojována s návratem k historickým identitám? Tvoří Evropa a severní Amerika jeden společný civilizační okruh? Jsou hranice islámu krvavé? Existuje tendence k vytváření civilizačních spojenectví namířených proti Západu? To uvádíme pouze jako příklady, Huntingtonovo dílo poskytuje nepřeberně možností.

Délka jednotlivých příspěvků je 30 minut a mohou být předneseny v češtině, slovenštině nebo angličtině. Maximální přípustná délka anotace je 1000 znaků.

Anotace, prosím, posílejte na e-mailovou adresu petrham@petrhampl.com do 30. listopadu  2017.