O české společnosti pro civilizační studia

Civilizace a říše přicházejí a odcházejí, vznikají a zanikají. Na troskách Římské říše vyrostla středověká Evropa. Na troskách Sámovy říše postupně vznikal český stát. Takový je přirozený běh věcí. K přirozenému běhu věcí asi patří i vpády nájezdníků, kteří konce říší a civilizací přibližují. I nájezdníci ale zpravidla odchází nebo se po čase smísí s původním obyvatelstvem.

Historie ale zná i jiné druhy situací. Na území obývaném příslušníky jedné civilizace vpadne jiný lid, který si přinese vlastní kulturu, jazyk a zvyky. Osídlí území, původní obyvatelé jsou zčásti vybiti, zčásti zotročeni, pár jedincům se podaří přidat se k dobyvatelům. Zmizí jazyk a paměť, zůstane pár rozpadajících se staveb či starých nápěvů. Někdy ani to.ne. Třeba buddhistická kultura v Afghánistánu nebo Mayská v Mexiku.

Ani západní civilizace s křesťansko-židovskými kořeny, kterou dnes často označujeme jako svobodný svět, není z těchto zákonitostí vyňata. Jen jsme odvykli tomu, že by se něco podobného mohlo týkat i nás. Západní civilizace má za sebou několik staletí tak dramatické převahy nad ostatními, že její příslušníci získali pocit, že žádná jiná civilizace neexistuje a že náš pohled na svět je více méně univerzální. Kultury, které se s námi dostaly do intenzivního kontaktu, v mnoha případech zanikly, aniž jsme to vůbec zaznamenali. Naše pýcha šla až tak daleko, že jsme se začali domnívat, že ostatní časem “dospějí” do naší podoby.

Pýcha tak vyústila ve slepotu, v důsledku které nejsme vůbec schopni reagovat. Věci šly až tak daleko, že jsme připustili, aby civilizační konflikt s nejradikálnější formou islámu byl přenesen přímo do ulic evropských měst a konflikt s pravoslavnou a čínskou civilizací, které v žádném případě nebyly a nejsou nutné, vyhrocujeme do boje o přežití. Mezitím se kupí stále vážnější nevyřešené problémy uvnitř naší vlastní civilizace.

Není ambicí Společnosti pro civilizační studia prosazovat politická nebo vojenská řešení. Od toho tu jsou jiní. Naším posláním je zvýšit porozumění tomu, jak “fungují” civilizace, co se děje na jejich hranicích, jak vznikají fundamentalismy, jak může soužít více civilizací na stejném území (je-li to vůbec možné), jak to ovlivňuje vnitřní dynamiku vzestupů a pádů každé z nich a vše, co s tím souvisí. Zásadním způsobem nás inspirovalo dílo Střet civilizací Samuela Huntingtona.

Proto se na půdě Společnosti pro civilizační studia setkávají lidé, z nichž někteří jsou experti v disciplínách jako sociologie, antropologie, právo, logika, teorie vědy, a s nimi další lidé, kteří třeba nemají akademické tituly, ale relevantní zkušenost. Nebo lidé, kteří se o zmíněnou problematiku zajímají a chtějí přispět k jejímu širšímu pochopení.

Kteří lidé tvoří Českou společnost pro civilizační studia? Seznam členů Vědecké rady, předsednictva a jména dalších významných členů najdete zde.