OLMA, a.s.

Česká společnost pro civilizační studia
O české společnosti pro civilizační studia

Stránky

Česká společnost pro civilizační studia vydala práci docenta Jána Dudáše MÁME VÔBEC ELITY NA SLOVENSKU? Autor se v ní kriticky zabývá některým...
Ivo Budil
Kdy lidé začali vnímat, že existují i jiné odlišnosti než národní a ty, které jsou dány podnebím? Kde se objevila myšlenka nadřazená rasy?...
Můžeme se pokládat za příslušníky stejné civilizace jako středověcí Evropané? Nedošlo na začátku novověku ke změně tak zásadní, že můžeme hovořit o...