OLMA, a.s.

Česká společnost pro civilizační studia
O české společnosti pro civilizační studia

Stránky

Ivo Budil
Kdy lidé začali vnímat, že existují i jiné odlišnosti než národní a ty, které jsou dány podnebím? Kde se objevila myšlenka nadřazená rasy?...
Můžeme se pokládat za příslušníky stejné civilizace jako středověcí Evropané? Nedošlo na začátku novověku ke změně tak zásadní, že můžeme hovořit o...
Společnost mají regulovat „navyklé způsoby, jenž nespadají pod zákony.“ Tak shrnul Alexander Tomský jednu ze zásad britského konzervatismu ve své...