Casablanská deklarace

My, signatáři tohoto prohlášení,

s vědomím utrpení lidí, kteří jsou neplodní, a přitažlivosti reprodukčních technologií jsme přesvědčeni, že smlouva, kterou se jeden nebo více objednavatelů dohodne se ženou o porození jednoho nebo více dětí podkopává lidskou důstojnost a přispívá ke komodifikaci žen a dětí.

Vyzýváme státy, aby odsoudily náhradní mateřství ve všech jeho podobách a ve všech jeho formách, ať už placené či nikoli, a aby přijaly opatření k boji proti této praxi.

Za tímto účelem adresujeme státům následující doporučení:

– zakázat náhradní mateřství na svém území.

– odmítnout jakoukoli právní hodnotu smluv obsahujících závazek ženy porodit a donosit dítě,

– sankcionovat fyzické nebo právnické osoby, které se nabízejí jako prostředníci mezi náhradními matkami a objednateli,

– sankcionovat lidi, kteří se na jejich území uchýlí k náhradnímu mateřství

– sankcionovat své státní příslušníky, kteří se uchýlí k náhradnímu mateřství mimo území státu

– pracovat na přijetí mezinárodního právního nástroje, který povede k všeobecnému zrušení náhradního mateřství.

V příloze k této deklaraci navrhujeme mezinárodní úmluvu, která je volně k dispozici státům, jež se chtějí do tohoto procesu zapojit.

* Náhradní mateřství: těhotenství pro jiné nebo plození pro jiné. Náhradní mateřství, je reprodukční vykořisťování a uchýlení se k němu je skutečností, kdy si jeden nebo více objednavatelů dohodne se ženou, že porodí dítě nebo několik dětí ať už je dohoda sjednána přímo mezi nimi nebo prostřednictvím jedné či více třetích stran.

*Gestátorka nebo náhradní matka: žena, která souhlasí s tím, že pro jednoho nebo více objednavatelů odnosí a porodí jedno nebo více dětí, které jim po narození odevzdá.

*Objednavatel(é): osoba nebo osoby označované také jako zákazníci nebo zamýšlení rodiče, kteří se dohodnou se ženou, že pro ně odnosí jedno nebo více dětí, které jim odevzdá po narození.

*Zprostředkovatelé náhradního mateřství: fyzická nebo právnická osoba (osoby), která dojedná kontakt ženy s jedním nebo více objednavateli, aby jim porodila jedno nebo více dětí.

Schedule – International Convention for the global prohibition of surrogacy

The signatory States to this Convention,

Aware of

  • the suffering of the people who may not conceive
  • the attractiveness of the reproductive technologies
  • and of the international issue of an efficient protection for human dignity

Convinced that the contract through which on or several orderers agree with a woman that she will carry one or several children for their delivery upon birth, whatever name and terms and conditions of such contract, here below called surrogacy,

  • violates human dignity
  • and contributes to the commodification of women and children

Denounce surrogacy in any modalities and kinds, whether remunerated or not.

Undertake to fight against such practice to protect and preserve human dignity and women’s and children’s rights, through the implementation of effective measures, including by :

  • prohibiting surrogacy on their territory
  • denying any legal validity to contracts bearing the undertaking from a woman to carry and deliver a child
  • punishing the individuals and corporations acting as intermediaries between the surrogacy mothers and the orderers
  • prosecuting the individuals entering into surrogacy on their territory
  • prosecuting their nationals entering into surrogacy outside their territory