Sebevražednost Ladenburgerových odráží sebevražednost Západu

Jedním z nejhorších aspektů současné politiky moderní levice je to, že její stoupenci otevřeně odmítají akceptovat, že my na pravici se odmítáme účastnit kolektivní sebevraždy, kterou páchají.

I když jsem stále starší a stále zkušenější, pořád se mi nedaří porozumět levicové touze po smrti civilizace. Ale že té touze nerozumím, to neznamená, že ji ignoruji. Jsem do jejich sebevražedného pokusu zapojen, protože mě do něj zapojili oni sami. A to, co je pro ně sebevraždou, to z pohledu mého a lidí, jako jsem já, znamená, že se nás někdo snaží zavraždit.

Podívejme se třeba na děsivý případ Marie Ladenburgerové, naivní dívky s vymytým mozkem, která byla v německém Freiburgu znásilněna a zavražděna „dětským“ imigrantem. Byla to studentka medicíny, která zároveň pomáhala imigrantům v uprchlickém centru.  Její otec, Dr. Clemens Ladenburger je seniorní právník pohybující se v nejvyšších kruzích Evropské komise. Jsem si jist, že před svou dcerou neustále vychvaloval výhody multikulturalismu, společně s tragicky protikladným heslem „jednotní v rozmanitosti.“

Jenže ve skutečnosti v té různorodosti jednotní nejsme. Nebo snad ano, Herr Ladenburger? Ve skutečnosti je tu ten podstatný rozdíl, že oni nás se snaží při každé příležitosti zavraždit nebo znásilnit. Pochybuji, že se Marie bála islámu. Její znalost této odporné nacizující ideologie ze 7. století nejspíš zahrnovala pouze liberální doktríny. Nejspíš vůbec neznala výroky jako Mohamedovo „aláh mi dává zvítězit skrze schopnost vyvolávat hrůzu.“ S islámem měla spojena pouze slova jako islamofobie, rasismus, xenofobie, nerovnost, útlak, uprchlík, oběť atd.

A teď je Marie mrtvá. Jednoho dne možná budeme zabiti i my. Západní vlády cpou svým dětem stejné lži, jaké cpal Papá Ladenburger své dceři. Prý se nemáme čeho bát, tvrdí nám. Jestli se bojíš, jsi psychicky nemocný. Trpíš fobií. Islám je náboženství míru, a kdo to odmítá akceptovat, je fašista, rasista a nacista.

Chudinka Marie nechtěla, aby si o ní někdo myslel, že je nacistka. Takových lidí je spousta. Nechtějí slyšet pravdu, protože kdyby jednou akceptovali pravdu, už by nemohli být pokládáni za liberály. Jejich vlastní přátelé (vlastně už bývalí přátelé) by je označili za rasisty. Žijí proto ve lži, která je jednoho dne přinutí, aby se podřídili islámu. Fakticky páchají sebevraždu. A pokud útočí na ty, kdo chápou, o co skutečně jde, nesou vinu i na jejich vraždách.

Afgánský migrant znásilnil Marii, protože jí její otec vydal afgánskému migrantovi. Papá Ladenberger je spolupachatelem její vraždy, podobně jako zrádcovská politická třída v západních zemích je spolupachatelem nadcházejícího vyvraždění svých národů. Až se ukáže, že islám není náboženstvím míru, nýbrž kultem krve a války, jak ho kdysi označil Winston Churchill.

Teď se ukazuje, že Mariini rodiče požádali truchlící, aby neposílali květiny na pohřeb jejich dcery, ale raději, aby peníze věnovali uprchlické charitě. Zdá se, že už nic nemůže přinutit multikulturalisty, aby opustili své sebevražedné touhy. Bez ohledu na to, k jak strašlivým věcem v důsledku jejich bláznivého přesvědčení dochází.

Chování rodiny Ladenburgerových je jen malou ukázkou chování celé západní zrádcovské třídy. Kolektivní sebevražda rasy, národa, lidu a kultury jim vůbec nevadí, protože nenávidí všechno, co je s tím spojeno a co vnímají jako nespravedlivý svět. Skutečnost je pro ně černobílá. Na jedné straně vidí nehodnou třídu utlačovatelů (to jsou oni sami), která si zaslouží nemilosrdné vyhlazení, a na druhé straně utlačovanou třídu, jejíž členové nenesou žádnou vinu a která po vyhlazení utlačovatelů ztratí své okovy.

Základní instinkt, kterým se řídí všichni živočichové, je pud přežití. Smířit se s vlastním zánikem je forma šílenství.

Fakticky se jedná o mentální nemoc. Základní instinkt, kterým se řídí všichni živočichové, je pud přežití. Smířit se s vlastním zánikem je forma šílenství. Když sebevražedné západní elity trvají na tom, že s nimi musí jít i ti, kdo sebevraždu spáchat nechtějí, resp. když trvají na vytvoření takových podmínek, které nutně musí vést ke kulturnímu a rasového vymýcení, stávají se tak spolupachateli masových vražd. Tak jako je papá Ladenbeurger spolupachatelem vraždy a znásilnění své dcery.

Bohužel pro nás, ukazuje se, že zastavit nadcházející vyvražďování je velmi obtížné. Pokud totiž chcete rasově nebo kulturně přežít, je to na dnešním liberálním západě pokládáno za zločin. Nebo je přinejmenším zločinem o tom mluvit. Ale já chci přežít. A jsem ohrožován obrozujícím se islámem. Jsem přesvědčený, že islám je zpáteční, divošská, nebezpečná a nechutná politická ideologie, která ohrožuje mé budoucí přežití, mimo jiné kvůli vražedným a rasistickým zásadám obsaženým v Koránu a Hadísách.

Je povoleno to pořád ještě říkat, paní premiérko Mayová? Je mi povoleno snažit se přežít? Je povoleno neskončit v rakvi nebo ve vězeňské cele?

Paul Weston

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *