Sborník Bulvarizace českých médií

„Proč se česká média bulvarizují? Proč se tzv. seriózní tisk i elektronická média tak usilují přiblížit se triviálností svých obsahů a vnějškovou vizuální efektností svých forem přiblížit deníkovým tabloidům či komerčním televizím? Je to opravdu proto, že mizí inteligentní čtenář, posluchač, divák médií, nebo si jen média sama usnadňují život a na snižování nároků poptávky publika se jen vymlouvají?

Všechny tyto otázky trápí mnohé intelektuály zabývající se – ať z akademické půdy či z živé mediální praxe – podobou dnešního mediálního světa. Světa, který formuje, a často deformuje veřejné mínění, třeba jen tím, že mnoho podstatných informací nezveřejní, neboť se mu už mezi všechnu tu bulvární čalamádu nevejdou,“ uvádí Petr Žantovský v předmluvě ke sborníku Bulvarizace českých médií.

Byly do něj zařazeny následující příspěvky:

  • Irena Žantovská: Bulvarizace médií
  • Lucie Jedličková: Místo bulváru ve společnosti
  • Petr Bílek: Jsme hraví
  • Viktoria Hradská: Ovlivní nás jen tolik bulvarizace, kolik jí k sobě připustíme
  • Martin Kasarda: Bulvár ako strážca konzervatívnej morálky
  • Peter Duhan: Seriózní a bulvární média mají žít v symbióze, ale nikdy
  • v syntéze
  • Milan Knížák: Zábavou k zániku
  • Petr Žantovsky: Bulvarizace médií a politika

Celý sborník je ke stažení zde.