Jan Keller: Nepohodlný Huntington

Diplomat Václav Hubinger se v krátké glose nazvané Útok na civilizaci vyrovnal snad až příliš jednoduše s dílem Samuela Huntingtona Střet civilizací (Forum 24, 30. 8. 17).

Podle autora je Huntingtonův koncept střetu civilizací zavádějící, neboť svět není „tvořen několika odlišnými a v zásadě nekompatibilními civilizacemi, ale obyvateli států s rozličnými kulturními charakteristikami. Všechny státy a všichni jejich obyvatelé“, pokračuješ Hubinger „se podílejí různou měrou na jedné společné, globální civilizaci“. Toto své tvrzení autor jen opakuje v závěrečné části článku, kdy říká: „Civilizace je jedna. V různých částech světa a v různých okamžicích mívá odlišnou formu, ale nic víc.“

Se stejným oprávněním mohl Václav Hubinger napsat, že celé lidstvo žije na jedné Zeměkouli. Výrok je to nesporně pravdivý, nikoliv však zrovna objevný. Na alespoň trochu vážně míněnou kritiku Huntingtonovy koncepce to rozhodně nestačí.

Samuel Huntington v podstatě nedělá nic jiného, než že pro období globalizace aktualizoval klasickou teorii Maxe Webera o odlišných kulturních okruzích, které se historicky v různých částech Země vyvinuly a jejichž původ a charakter je úzce spojen s typem  náboženství. Jak, známo, Max Weber ve své třídílné práci Gesammelte Aufsätze zur Religionsoziologie  podrobně rozebírá odlišnosti politického a hospodářského vývoje i mentalit příslušníků jednotlivých okruhů velkých světových náboženství. Ukazuje, proč se kapitalismus vyvinul právě z typu racionality vyrostlé na tradicích křesťanství. Jedinou zemí, která měla potenciál vyvinout  kapitalismus nezávisle na Západu, je podle Maxe Webera, Japonsko, což souvisí mimo jiné s charakterem jeho feudalismu, který byl nikoliv nepodoben tomu evropskému.

Max Weber se nemusel zabývat problematikou střetu civilizací, neboť na samém počátku 20. století, kdy svou sociologii náboženství  promýšlel, byl svět rozdělen mezi koloniální velmoci a nikdo nemohl tušit, že tomu bude koncem století jinak. Došlo k politické emancipaci celých kontinentů, přičemž tento proces nepřinesl pouze větší komunikaci mezi nimi, ale také větší napětí, a to mimo jiné právě v souvislosti s kulturní odlišností různých mentalit vyrostlých z ideové výbavy jednotlivých světových náboženství.

..došlo k politické emancipaci celých kontinentů, přičemž tento proces nepřinesl pouze větší komunikaci mezi nimi, ale také větší napětí,

Václav Hubinger věc pouze zatemňuje, když si hraje se slovíčkem „civilizace“. Huntington hned v úvodu své práce poměrně důkladně vysvětluje, proč se nedrží klasického rozlišení civilizace a kultury, s nímž, jak známo, přišel Alfred Weber, bratr Maxe Webera. Možná by bylo šťastnější, pokud by Huntington hovořil třeba o „civilizačních okruzích“, na podstatě rozporů a střetů mezi různými částmi globalizovaného světa a na relevantnosti jeho koncepce by se tím však vůbec nic nezměnilo.

Profesor Jan Keller je členem vědecké rady České společnosti pro civilizační studia

Článek Václava Hubingera je k dispozici zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *